Taide­projektit

Ihmisoikeus, yhdenvertaisuus ja itsetunto

Minulle taide on kannanotto, keino vaikuttaa vallitseviin asenteihin ja rakenteisiin. Se on mahdollisuus parantaa maailmaa. Taide lähtee riemusta ja elämänilosta. Sen avulla voin tehdä asioita ja ihmisiä näkyväksi, purkaa kalkkeutuneita asenteita ja arvomaailmaa. Jos taide tekee minulle hyvää, niin uskon, että se tekee myös taiteen katsojille paremman ja vahvemman olon. Taiteeni kautta voin osallistuttaa ihmiset tekemään sitä yhdessä kanssani: malleina ja assistentteinani he pääsevät osaksi luomisprosessia ja näin saavat itselleen uusia, korjaannuttaviakin elämyksiä.

Tällä sivulla kerron vanhoista ja uusista projekteista. Minulle on luovinta työstää useampaa taideprojektia rinnakkain. Työskentelyssä hyödynnän laajaa yhteistyö- ja ystäväverkostoa ja olen saanut paljon palautetta siitä, että osaan luontevasti innostaa ihmiset mukaan projekteihini.